จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

พระลอด
ผู้ใดยังไม่สนใจติดต่อ
มายังผู้เขียน

ตะกรุดต้้นตกูล

สุดยอดอันลือรั่นสุดยอดพระอาจารย์
ดัง จารุธัมโมผู่ใดมีใวเป็นสิริิมงคล
สุดยอดนักแลท่านเอย

ตะกรุด


ตะกรุด พระอาจารย์ญาดำ

ดดดดดดดดดดกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกดดดดดด

พระเครื่องวัตถุมงคล